Langgang's Heaven - If I Aint Got You

Arvika kommun

Posted Jan. 11, 2015, 12:24 a.m. By langgang

Idag så fick jag för första gången tiden att på länge chatta med kusinen som bor uppe i Arvika. Han berättade att han börjat utbilda sig inom elnätsdistributionen och kommer att få sin kompetens inom tre år. Jag själv som går gymnasiet behöver ju även veta vad de i omgivningen håller på med och varför de valt det. Jag tycker nog att det han håller på med lät väldigt intressant då man arbetar med att på olika sätt förbättra och underhålla elnätet och då så kan det vara llt från elkablar till kraftverk som jag förstått det.